Źródło: http://flic.kr/p/j1fBiY

Kapitał obrotowy netto

Źródło: http://flic.kr/p/j1fBiY

Źródło: http://flic.kr/p/j1fBiY

We wpisie o analizie pionowej i poziomej bilansu przedstawiłem w jaki sposób „zabrać się ” za analizowanie bilansu przedsiębiorstwa. Dzisiejszy artykuł będzie kolejnym krokiem, który należy podjąć analizując działalność przedsiębiorstwa. Tym krokiem jest analiza zależności i powiązań pomiędzy poszczególnymi składnikami bilansu firmy i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Analizując bilans spółki, warto sprawdzić czy sposób finansowania działalności przedsiębiorstwa jest optymalny. Jeżeli jest inaczej, ryzyko działalności takiej firmy jest dużo wyższe. Jest to bardzo istotne podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Do określenia, czy przedsiębiorstwo jest finansowane optymalne stworzono tzw „ złotą regułę bilansową” oraz „srebrną regułę bilansową”. Wiąże się one ściśle z pojęciem „aktywów stałych” oraz „kapitałów stałych”.

Aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy

Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe  + rezerwy długoterminowe

Złota reguła finansowania przedsiębiorstwa występuje wtedy, gdy aktywa stałe są w pełni pokryte kapitałem własnym przedsiębiorstwa. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ  kapitał stały jest długoterminowo związany z przedsiębiorstwem i nie można go szybko zamienić na gotówkę.

W praktyce bardzo trudno znaleźć przedsiębiorstwa, które spełniałyby złotą regułę bilansową. Mniej rygorystyczną regułą bilansową jest tak zwana srebrna reguła, która zaleca pokrycie aktywów stałych kapitałem stałym.  Podobnie w tym przypadku mało jest firm, które spełniałyby tą regułę.

Bezpiecznym poziomem finansowania aktywów stałych przez kapitał własny, który przyjmowany jest w praktyce analitycznej to 2/3. Innymi słowy kapitał własny powinien finansować przynajmniej 2/3 aktywów stałych.

Kolejnym bardzo ważnym wskaźnikiem  w analizie bilansu jest Kapitał Obrotowy Netto (KON) wyrażony wzorem:

KON = Kapitał stały – Aktywa Stałe

Kapitał obrotowy netto może przyjmować wartość dodatnią, zerową lub ujemną. W przypadku gdy całe aktywa stałe są finansowane kapitałem stałym, mamy do czynienia z zerowym kapitałem obrotowym netto. Ujemna wartość kapitału obrotowego netto świadczy o finansowaniu części aktywów stałych ze źródeł krótkoterminowych. Dodatnia wartość kapitału obrotowego netto świadczy o tym, że część aktywów krótkoterminowych jest finansowana ze źródeł długoterminowych. Daje to nadwyżkę kapitału, która może być do dyspozycji przedsiębiorstwa. Nadwyżka ta (kapitał obrotowy netto) może pochodzić z kapitału własnego oraz zobowiązań długoterminowych.

Jak widać kapitał obrotowy netto zmniejsza ryzyko płynności przedsiębiorstwa pojawiające się w przypadku problemów ze sprzedażą wyrobów gotowych i towarów. Pomaga on zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Warto jednak zwrócić uwagę na koszty finansowe w przypadku gdy, kapitał obrotowy netto pochodzi w dużej części z zobowiązań.

Większość firm upada z powodu utraty płynności finansowej. Analiza poziomu kapitału obrotowego netto pozwala ocenić, czy przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane z punktu widzenia ryzyka utraty płynności. Krótkoterminowe ujemne zmiany w poziomie kapitału obrotowego netto nie powinny budzić obaw. Warto sprawdzić czy ujemny poziom kapitału obrotowego netto utrzymuje się od dłuższego czasu i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

W kolejnym wpisie postaram się opisać w jaki sposób obliczyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto.

Zachęcam do zapoznania się z książką Marii Sierpińskiej i Tomasza Jachny „Analiza finansowa przedsiębiorstwa wg standardów światowych”. Znajdziecie tam wiele interesujących przykładów wykorzystania analizy kapitału obrotowego netto w praktyce.

Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>