Poziom istotności w pracy biegłego rewidenta

Wczoraj pisałem o opiniach wydawanych przez biegłego rewidenta. Zwróciłem uwagę na fakt, że biegły rewident może wydać opinię bez zastrzeżeń, pod warunkiem, że wykryte uchybienia w sprawozdaniu finansowym nie są istotne.

Czym właśnie jest istotność / poziom istotności?

Istotność to granica, do której biegły rewident jest skłonny tolerować uchybienia w sprawozdaniu finansowym bez domagania się jego zmiany. Zdefiniowanie istotności ma umożliwić biegłemu wyrażenie jej bezwzględną liczbą lub w procesie określonej wielkości. Istotność najczęściej odnoszona jest do sumy bilansowej, przychodów ze sprzedaży, wyniku finansowego.

Omawiając zagadnienie poziomu istotności w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta należy zwrócić uwagę na takie pojęcia jak istotność ogólna i istotność cząstkowa. Istotność ogólna, ustalana jest dla jednostki jako całości na poziomie sprawozdania finansowego. Przykładowo istotność ogólna może być ustalana na poziomie 1-2% sumy bilansowej lub 5%-10% zysku netto. Jedno z możliwych rozwiązań polega na określeniu istotności ogólnej w postaci kwoty bezwzględnej – w proporcji do sumy bilansowej lub przychodów ze sprzedaży, zależnie od tego która z tych kwot jest większa. Istotność cząstkowa ustalana jest dla sald bilansowych lub grup operacji wynikowych. Określa ona maksymalny błąd w zbiorowości, który biegły może zaakceptować uznając mimo błędu, że uzyskany wynik badania pozwwolił na osiągnięcie celu badania.

Istotność cząstkowa = Istotność ogólna * (badane saldo bilansowe lub grupa operacji wyników)/(suma bilansowa lub przychody ze sprzedaży)

To tyle na dziś. Taka ciekawostka.

Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>