Wskaźnik P/E i jego wykorzystanie w praktyce

Kiedy otwieramy tabelę notowań w gazecie finansowej lub w dowolnym większym serwisie internetowym – mamy przed oczami szereg wskaźników, które mają na celu zobrazować jaka jest wartość akcji spółki. Ułatwia to znacznie porównywanie cen akcji pomiędzy podobnymi spółkami i wybranie tańszych akcji. W tym przypadku „tańszych” użyłem w znaczeniu „niedowartościowanych”.  Rynkowe porównywanie wartości akcji na podstawie różnych wskaźników nazywamy metodą mnożnikową wyceny akcji. Jest to system wyceny wartości względnej. Co to oznacza? Wycena względna bazuje głównie na porównaniach spółek o bardzo podobnym profilu działalności i strukturze aktywów. Innymi słowy za pomocą pewnych wskaźników dokonujemy porównań między podobnymi spółkami.

Jednym z najbardziej popularnych wskaźników giełdowych jest wskaźnik P/E, nazywany wskaźnikiem cena/zysk. Jest to iloraz ceny akcji (P) i wartości zysku netto przypadającą na jedną akcję (EPS).

Wskaźnik cena/zysk = P/E         gdzie   E = EPS = (zysk netto za ostatni rok)/(liczba akcji)

Jeżeli pomnożymy wartość P/E przez wartość EPS otrzymamy cenę akcji. Istnieją dwie metody obliczania wskaźnika P/E.  Pierwsza metoda polega na przyjęciu w obliczeniach opóźnionego mnożnika zysków EPS(0). Oznacza to że do wzoru na EPS przyjmuje się zysk netto za ostatni rok. Druga metoda polega na prognozie przyszłego wskaźnika EPS -  w literaturze przedmiotu określany jako wyprzedzający mnożnik zysków EPS(1). W tym przypadku do wzoru przyjmiemy prognozowany przyszłoroczny zysk netto na jedną akcje – EPS(1).

Jak w praktyce wygląda wycena spółki za pomocą wskaźnika P/E?

Najpierw wybieramy kilka podobnych spółek z jednej branży. Podobne spółki powinny charakteryzować się zbliżoną pozycją na rynku, technologią, strukturą zadłużenia. Następnie obliczamy wartość wskaźnika P/E dla każdej z wybranych spółek.

Jeżeli chcesz skorzystać z drugiej metody obliczania wartości P/E, która wykorzystuje przyszłą wartość wskaźnika EPS(1) musisz dokonać prognozy przyszłych zysków dla każdej ze spółek. W przypadku opóźnionego mnożnika zysków EPS(0) sprawa jest prostsza ponieważ, informacje na temat jego wartosci są z reguły dostępne w prasie dla inwestorów lub w portalach internetowych.

Kiedy znamy już poszczególne wartości wskaźnika P/E obliczamy średnią arytmetyczną z tych wartości. Średnia ta, jest mnożnikiem potrzebnym do wyceny wartości akcji.

Ostatni etap jest najłatwiejszy. Wystarczy określić wartość akcji. Stosujemy się wtedy do wzorów:

  • W przypadku zastosowania wyprzedzającego mnożnika zysków:

P0=EPS1*średni P0/E1

  • W przypadku zastosowania opóźnionego mnożnika zysków (należy zdyskontować wartość przez koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa (k):

P0=[EPS1*średni P0/E0] / [1+k]

Zastosowanie metody mnożnikowej w określaniu wartości akcji posiada wiele zalet i wad. Metody mnożnikowe wyceny akcji są proste w zastosowaniu. Z drugiej strony jest bardzo duże ryzyko błędu wyceny. Jest to związane z niewłaściwą interpretacją wartości zysku netto spółki. W kolejnych postach będę opisywał metody dochodwe wyceny akcji. Zobaczycie, że z punktu widzenia inwestora wysokość zysku netto nie jest aż tak ważna. Każdy inwestor powinien osobiście zdecydować, czy jest to przydatne narzędzie do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Uważam że warto się zapoznać z metodą wyceny za pomocą wskaźnika P/E ponieważ jest on najstarszym wskaźnikiem stosowanym przez inwestorów na giełdach świata.

Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>